Entra a Novadors

 De del mes d’abril, el Fòrum Novadors s’ha convertit en Associació sense ànim de lucre. Com a Associació, ens hem imposat nous objectius, tenint en ment, no obstant, la mateixa idea conductora inicial: l’aplicació de les TIC en les nostres tasques docents, convençuts de que aquestes eines, utilitzades críticament i pedagògicament, poden millorar i enriquir…