Leximo

  Leximo és una eina molt interessant que revoluciona el món de la lexicografia. Leximo és una experiència multillengua i multisocial que fomenta la construcció, amb la mateixa idea de les wiki més conegudes, del significat d’una paraula en qualsevol llengua. Cada lexema, pot tindre, doncs, més d’un significat que dependrà de la definició que els usuaris…