Novadors Edicions. Noves publicacions

Estimats novad@rs: davant la proximitat de les VI Jornades del Fòrum Novadors, ens complaem en presentar-vos les dos noves publicacions de Novadors Edicions, en la col·lecció INVESTIC. Medios para la participación, de Andrea Francisco Amat, un anàlisi de la influència dels mitjans de comunicació, que tracta de fomentar la lectura crítica dels processos comunicatius mediàtics…