Blogfessors en tàndem

Cada volta som més, i t’anime a que t’incorpores a aquest moviment revolucionari iniciat a les V Jornades Novadors. Et conte una mica com passà. Els cibervoluntaris de Novadors impartírem l’altre dia un taller a un grup de professors que no tingueren cap problema en declarar-se “tecnofaves” i que començaren sense por un camí per…

Entra a Novadors

 De del mes d’abril, el Fòrum Novadors s’ha convertit en Associació sense ànim de lucre. Com a Associació, ens hem imposat nous objectius, tenint en ment, no obstant, la mateixa idea conductora inicial: l’aplicació de les TIC en les nostres tasques docents, convençuts de que aquestes eines, utilitzades críticament i pedagògicament, poden millorar i enriquir…